Shërbime të Sigurisë Private në Shkolla

“Siguri Inteligjencë” nuk ofron shërbime të sigurisë private 24 orë vetëm për bizneset dhe zyrat e korporatave, por edhe për institucionet e arsimit të të gjitha niveleve. Ekspertiza dhe masat e sigurisë ofrohen për institucionet shkollore të çdo niveli, kolegji, konvikti, madje edhe për ceremonitë e diplomimit. Nga niveli arsimor para-shkollor deri tek ai universitar, ne posedojmë burime njerëzore dhe ekspertizën e nevojshme për t’iu ofruar sigurinë që i mungon shkollës suaj.

CILAT JANË DETYRAT E PUNONJËSIT TË SHËRBIMIT TË SIGURISË

Ne i’u vëmë në dispozicion oficerë me përvojë që veprojnë në vijën e parë të mbrojtjes kundër veprimeve kriminale dhe vjedhjes. Punonjësit tanë të sigurisë janë trajnuar për t’iu bashkuar forcave të policisë në rast nevoje. Ata shfaqin profesionalizëm për të bashkëvepruar çdo ditë me studentët dhe individët që përbëjnë rrezik, si dhe publikun e gjerë. Ne jemi të përkushtuar për një prezencë të fortë tonën në shkollat e të gjitha niveleve, përmasave dhe  klasave.

Këto janë disa nga mënyrat që punonjësit tanë të sigurisë private shfrytëzojnë për të mbajtur shkollat e sigurta:

  • Inspektim i ambienteve të shkolles për sjellje të dyshimta.
  • Monitorim i ambienteve për aktivitete të paligjshme.
  • Devijimi i situatave të rrezikshme.
  • Patrullim në shkolla në këmbë dhe automjete.
  • Dëgjim i shqetësimeve të studentëve dhe bordeve të kolegjeve/ fakulteteve mbi sigurinë.
  • Hetim i shenjave të dëmtimit dhe hyrjeve të paligjshme
  • Bashkëpunim me strukturat e policisë për çështje të ndryshme.

SI JU NDIHMON “SIGURI INTELIGJENCË” PËR SIGURINË E SHKOLLAVE TUAJA PRIVATE

Shërbimi i Sigurisë Private i mban shkollat më të sigurta, por gjithashtu krijon qindra vende pune për oficerët e sigurisë të trajnuar mirë, të kualifikuar dhe të kujdesshëm. Siguri Inteligjencë është eksperti juaj lokal në çështjet e sigurisë dhe ne ndihmojmë shkollën tuaj me nevojat e saj të sigurisë.

Për të mësuar më shumë rreth asaj se si punonjësit tanë të sigurisë e bëjnë shkollën tuaj më të sigurt, na kontaktoni në ( +355 ) 69 20 20 512. Shkollat janë vend edukimi dhe frymëzimi, por jo frike dhe dhune. Në Siguri Inteligjencë, ne do të përballemi me të gjitha shqetësimet tuaja që lidhen me sigurinë, kjo me qëllim që shkolla ose kolegji juaj t’i kthehet mësimdhënies, ndërsa studentët t’i kthehen orëve të mësimit.

 

 

Na Shkruaj

Kontakte