Misioni ynë është të sigurojë informacion të vërtetë të identitetit të çdo personi. Ne mbledhim informacion për të gjetur personin e vërtetë që fshihet pas çdo identiteti të rremë. Kjo me qëllim rritjen e besueshmërisë në një marrëdhenie dypalëshe personale ose biznesi.

Kërkimet tona kryhen në përputhje me ligjin për ruajtjen e privatësisë dhe etikës profesionale.

Kërkimi është mjeti thelbësor hetimor që përdoret nga institucionet kryesore të sigurimeve dhe financiare, agjencitë qeveritare dhe kompanitë e mediave në botë.

HETIMI & HULUMTIMI

Ne përmbushim kërkesat tuaja të hetimit, për të cilat do të duheshin javë ose muaj për t’i zbuluar me mjete dhe burime tradicionale.

  • Gjeni shpejt personat me interes.
  • Zbuloni lidhjet  midis njerëzve, adresave, telefonave dhe trajtave sociale.
  • Përcaktoni besueshmërinë e burimeve, dëshmitarëve ose të dyshuarve.
  • Ndiqni ndryshimet në informacionin historik në internet dhe identitetin offline.
  • Lidhni informacionin personal, profesional dhe shoqëror.

VERIFIKIMI I IDENTITETIT DHE ZBULIMI I MASHTRIMIT

Transaksionet në internet lëvizin me shpejtësinë e dritës dhe kompanitë duhet të ofrojnë një përvojë të padiskutueshme që mban ritmin. Kjo do të thotë të identifikoni dhe zvogëloni rrezikun në kohë reale.

Kërkimi i të dhënave ju lejon qasje mbi qindra profile të identitetit të besueshëm, që janë referuar dhe indeksuar për saktësi dhe shpejtësi.

  • Miratoni transaksione legjitime më shpejt dhe me më pak rrezik
  • Shmangni fyerjet dhe zhgënjimet e klientit
  • Mbroni privatësinë e klientit tuaj dhe reputacionin e kompanisë tuaj

Siguri Inteligjence

Kërko Çmim

Nëpërmjet formës më poshtë do të mund të na sillni email rreth kërkesës suaj.
Iu Faleminderit