Ristrukturimi i Masave të Sigurise në Kompani

Shkarkimet nga puna kthehen në fenomen stresues për shumë punëdhënës. Shqetësimi ndaj hakmarrjes dhe kërcënimeve nga ish-punonjësit nuk duhet të përbëjë shqetësim. Nga ri-strukturimi i masave të sigurisë së biznesit, mosmarrëveshjet me partnerët, deri tek shkarkimet nga puna të punonjësve, ne ofrojmë siguri maksimale për biznesin, zyrën, shtëpinë dhe stafin tuaj.

Ne punojmë me ekipin tuaj ligjor dhe me autoritetet lokale të zbatimit të ligjit për ristrukturimin e plotë të  masave të  sigurisë. N.q.s i’u nevojitet siguri e lartë në rast të shkarkimeve nga puna të punonjësve tuaj, ose të rishikoni masat e sigurisë, kontaktoni “Siguri Inteligjencë” për të rifituar sigurinë dhe qetësinë e mendjes tuaj.

 

Na Shkruaj

Kontakte