Konsulence Ligjore

CIVILE  |  PENALE  |  ADMINISTRATIVE  |  FAMILJARE  |  TREGTARE

 1. Jeni pushuar padrejtësisht nga puna dhe kërkoni ndihmë juridike?
 2. Keni problem lidhur me sigurimin e pensionit?
 3. Kërkoni një dokument nga organet e administratës publike dhe nuk mund ta siguroni?
 4. Dëshironi të hapni një biznes, por keni probleme me regjistrimin e tij?
 5. Dëshironi të aplikoni për tendera, por duhet të plotësoni dokumentacionin e nevojshëm?
 6. Jeni pronar i ligjshëm i një prone, por e drejta juaj e pronësisë është cënuar?
 7. Dëshironi të ndërtoni një pronë dhe keni nevojë për një leje ndërtimi?
 8. Dëshironi të lini një testament dhe nuk dini si t’a hartoni atë?
 9. Ju duhet të lidhni një kontratë shitje, qeraje, huaje, emfiteoze etj.?
 10. Ju ka ndaluar policia dhe keni nevojë për një avokat?
 1. Ju kërkojnë rryshfet?
 2. Jeni në dijeni të një krimi dhe duhet ta kallëzoni atë?
 3. Jeni dënuar penalisht, por jeni të pafajshëm?
 4. Keni probleme familjare dhe kërkoni të divorcoheni ?
 5. Jeni divorcuar dhe keni probleme në lidhje me marrjen e fëmijëve në ngarkim?
 6. Jeni divorcuar dhe keni probleme në lidhje me detyrimet e papaguara ndaj fëmijës ?
 7. Jeni një prind i moshuar dhe s’përfitoni detyrimin ushqimor që ka fëmija kundrejt jush?
 8. Dëshironi të birësoni një fëmijë?
 9. Përjetoni dhunë në familje dhe kërkoni mbrojtje nga dhuna?

PËR KËTO DHE SHUMË PYETJE TË TJERA NA KONTAKTONI NË ( +355 ) 69 20 20 512  OSE info@siguriinteligjence.com

PËRFITONI SHËRBIM- KONSULENCE NËPËRMJET TELEFONIT, OSE NËPËRMJET TAKIMIT NË ZYRAT TONA

PËR VETËM 30 EURO

 

Na Shkruaj

Kontakte